Paperless

Một giải pháp phần mềm nhằm tự động hóa các quy trình quản lý

Xem thêm

Tổng quát

Những tính năng chính của Paperless

  • Điều phối theo workflow
  • Kiểm soát thay đổi
  • Xử lý nhiều hành động trong cùng một yêu cầu
  • Kiểm soát bản in bằng header - footer và mã QR
  • Phân cấp sự xét duyệt theo khối lượng hoặc trị giá
  • Tùy chỉnh các trường nhập liệu trên form
  • Tùy chỉnh các kịch bản xử lý của workflow
  • Tùy chỉnh các thiết lập sẵn về những người có liên quan
  • Xuất dữ liệu ra excel
  • Báo cáo và thống kê

Nếu bạn có một quy trình kiểm soát các tài liệu, trong đó mỗi tài liệu bắt buộc phải trải qua các bước: tải lên – kiểm tra – xem xét – phê duyệt, Paperless sẽ dựa theo kịch bản thiết lập sẵn đối với từng loại tài liệu hoặc từng khu vực để phân phối và giám sát công việc của từng người tham gia quá trình xử lý.

Thậm chí, bạn có thể mở rộng thêm bước “Must read” chẳng hạn, Paperless sẽ yêu cầu những người được chỉ định phải “read” tài liệu đó như là một công việc bắt buộc

Xem thêm

Khách hàng

Các tập đoàn đa quốc gia đang sử dụng Paperless

hvb

Phạm vi sử dụng: 5 vùng

Người dùng: 1.500++

Năm sử dụng: 2003

fcv

Phạm vi sử dụng: 2 vùng

Người dùng: 500++

Năm sử dụng: 2004

fcv

Phạm vi sử dụng: 11 vùng

Người dùng: 2,500++

Năm sử dụng: 2018

fcv

Phạm vi sử dụng: 1 vùng

Người dùng: 50++

Năm sử dụng: 2020

Các ứng dụng

Những ứng dụng hiện có trong Paperless

Liên hệ

Công ty phần mềm Paperless

7/17 Road No. 44, Ward 14
Go Vap Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam

+84 94 671 6767